Wyposażenie

Laboratorium Akustyczne Ecoplan prowadzi pomiary poziomu hałasu w środowisku oraz od instalacji przemysłowych. Do dyspozycji mamy sześć wszechpogodowych stacji pomiarowych, które w zależności od potrzeby mogą zostać przekształcone do postaci umożliwiającej łatwy pomiar w trudnych warunkach na instalacjach przemysłowych.

Podstawowymi przyrządami pomiarowymi wykorzystywanymi przez nas w pracy są:

Pomiary monitoringowe realizowane przez laboratorium prowadzone są dzięki wykorzystaniu zestawów do pomiarów wszechpogodowych.

Laboratorium wyposażone jest także w urządzenia GPS (Trimble Pathfinder XH), oraz stacje meteorologiczne Davies pro i Davies Pro 2. W czasie pomiarów możemy prowadzić ciągły zapis Video oraz rejestracje dźwięku dla potrzeb pełnej identyfikacji zdarzeń akustycznych.

Do realizacji badań poziomu hałasu z wykorzystaniem metod obliczeniowych wykorzystujemy oprogramowanie:

  • SoundPlan (18.11.2020 w wersji 8.2)
  • EDMS (18.11.2020 w wersji 4.5)
  • INM (18.11.2020 w wersji 7d)
  • AEDT (18.11.2020 w wersji 3c)