Studium lokalizacyjnej w zakresie oddziaływania akustycznego farmy wiatrowej "Lipniki" na terenie województwa opolskiego

Analiza lokalizacyjna farmy wiatrowej.

Studium lokalizacyjne jednej z pierwszych farm wiatrowych realizowanych na terenie Polski i województwa opolskiego.

Register to read more...

Wstępna ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji opakowań aluminiowych w Lublinie

Analiza lokalizacyjna. Lublin.

W roku 2007 opracowaliśmy analizę lokalizacyjną dla inwestora planującego budowę zakładu produkcji opakowań aluminiowych w strefie przemysłowej miasta Lublina.

Register to read more...

Analiza możliwości lokalizacji zespołu turbin wiatrowych „Chróścina” na gruntach gminy Skoroszyce

Studium lokalizacyjne farmy wiatrowej.

Studia lokalizacyjne są istotnym elementem wszelkich przedsięwzięć, których możliwości lokalizacji są ograniczone potrzebami ochrony środowiska przyrodniczego.

Register to read more...