Pomiary oraz ocena oddziaływania akustycznego dla rozbudowy ul. Czajkowskiego na odcinku od ul. Asnyka do ul. Długosza we Wrocławiu

Opracowanie zrealizowane zostało w celu określenia drogą pomiarowo-obliczeniową konsekwencji rozbudowy ulicy Piotra Czajkowskiego we Wrocławiu, dla stanu klimatu akustycznego występującego w otoczeniu odcinka drogowego. Podstawą analizy były pomiary hałasu komunikacyjnego.

Pomiary hałasu komunikacyjnego

W ramach opracowania sporządzono raport z badań poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez pojazdy poruszające się po ulicy Czajkowskiego na odcinku od ul. Asnyka do ulicy Długosza we Wrocławiu, oraz towarzyszące im pomiary ruchu. Badania wykonano w dniach 11/12, 15/16 i 16/17 grudnia 2008r. Ponadto opracowano analizę oddziaływania akustycznego odcinka po przeprowadzeniu jego rozbudowy zgodnie z założeniami do projektu będącego w trakcie opracowania przez Biuro Projektowe „DRO-KOM”. Opracowanie obejmuje zasięgiem ulicę Czajkowskiego od skrzyżowania z ul. Asnyka, do skrzyżowania z ul. Długosza.

Pomiary hałasu drogowego. Wrocław, ul. Czajkowskiego

Zapis zmian poziomu hałasu drogowego zrealizowany w ramach zadania.

Analiza oddziaływania akustycznego drogi

Wspomniana analiza akustyczna drogi opracowana została z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego do realizacji obliczeń akustycznych SoundPlan.

Mapa hałasu. Wrocław, ul. Czajkowskiego (dzień)

Mapa hałasu drogowego przy ul. Czajkowskiego opracowana metodą pomiarowo-obliczeniową. Pora dzienna.

Mapa hałasu. Wrocław, ul. Czajkowskiego (noc)

Mapa hałasu drogowego przy ul. Czajkowskiego opracowana metodą pomiarowo-obliczeniową. Pora nocna.