Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ul. Przyjaźni we Wrocławiu

W listopadzie 2010 roku opracowaliśmy część akustyczną do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ul. Przyjaźni we Wrocławiu. Modernizacja obejmowała zarówno przebudowę nawierzchni drogowej, jak też rozbudowę istniejącego torowiska tramwajowego.

W zakres opracowania wchodziło wykonanie całodobowych pomiarów poziomu hałasu od istniejącej drogi oraz linii tramwajowej, opracowanie modelu obliczeniowego w pakiecie SoundPlan oraz wykonanie prognoz oddziaływania akustycznego / analiz akustycznych.