Oceny oddziaływania

Raporty oddziaływania na środowisko w ramach postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko opracowujemy od 1993 roku. Posiadamy bogate doświadczenie we wszystkich branżach przemysłowych, komunikacji drogowej, kolejowej oraz lotniczej. Poniżej prezentujemy wybrane przedsięwzięcia w ramach których świadczyliśmy usługi na etapie decyzji środowiskowej.

Subcategories

 • Porty lotnicze i lotniska

  Artykuły opisujące doświadczenie firmy w zakresie realizacji ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć związanych z infrastrukturą lotniczą - lotniska, lądowiska, itp.

 • Linie kolejowe

  Doświadczenie Ecoplanu w zakresie raportów oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć związanych z infrastrukturą kolejową.

 • Farmy wiatrowe

  Kategoria artykułów opisujących doświadczenie firmy w zakresie opracowania raportów o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć polegających na budowie farmy wiatrowej oraz uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tych przedsięwzięć.

 • Lądowiska
 • Elektrownie wodne

  Doświadczenie Ecoplanu w zakresie realizacji raportów oddziaływania na środowisko dla elektrowni wodnych i wsparciu inwestora w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • Inwestycje drogowe
 • Przemysł

  Kategoria obejmuje artykuły na temat zrealizowanych przez Ecoplan raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko w obszarze inwestycji przemysłowych.

 • Rolnictwo i hodowla
 • Gazociągi
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Gospodarka odpadami
 • Infrastruktura elektroenergetyczna
 • Obiekty handlowo - usługowe

  Raporty o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegających na budowie obiektów handlowych (wielkopowierzchniowych) oraz usługowych.