Procedury

Laboratorium Akustyczne ECOPLAN wdrożyło i akredytowało system zarządzania jakością oparty o normę ISO 17025. W związku z tym wszelkie badania realizowane w laboratorium prowadzone są zgodnie z Księgą Jakości laboratorium oraz obowiązującymi procedurami i instrukcjami.

Zlecenie

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą naszego laboratorium na wykonanie badań, niezbędny jest kontakt telefoniczny [kontakt...]. Laboratorium nie posiada ustalonego cennika, ze względu na bardzo różne warunki w jakich pomiary są prowadzone. Do przedstawienia oferty na wykonanie badań niezbędne jest dostarczenie nam następujących danych:

  • podstawowych informacji o źródle hałasu (rodzaj, lokalizacja) i czasie jego pracy
  • informacje o otoczeniu źródła hałasu (czy występuje zabudowa, jaka, inny sposób użytkowania terenu)
  • informacja o obowiazujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Część z tych informacji możemy pozyskać we własnym zakresie. Najczęsciej wszystkie z wymienionych punktów w istotny sposób mogą wpłynąć na wycenę badań i są konieczne do sprecyzowania oferty dla Państwa.

W czasie rozmowy telefonicznej sporządzamy notatkę w której wstępnie określamy przedmiot, zakres oraz metodykę badania. Ofertę cenową sporządzona w oparciu o przeprowadzoną rozmowę telefoniczną przesyłamy do Klienta faksem, e-mailem, albo pocztą. Wraz z ofertą przesyłamy formularz potwierdzenia zlecenia, który po wypełnieniu należy odesłać na nasz adres. Potwierdzenie zlecenia możemy zastąpić umową na wykonanie badań.

Prowadzenie badań

Laboratorium prowadzi badania metodykami referencyjnymi Ministra Środowiska, objętymi akredytacją PCA.

Protokół

W czasie realizacji pomiaru w czasie jego trwania w punktach pomiarowych może być obecny zlecający ale fakt ten należy zaznaczyć w zleceniu. Po zakończeniu pomiarów Zlecający podpisuje protokół pomiarowy.

Raport pomiarowy

Zlecający otrzymuje zawsze trzy kopie raportu pomiarowego (sprawozdania) w wersji drukowanej, oraz w wersji elektronicznej. Laboratorium może przygotować większą liczbę egzemplarzy, ale musi to zostać zgłoszone w ramach zapytania ofertowego.