Pomiary hałasu farm wiatrowych

Obecnie pomiary hałasu farm wiatrowych wykonuje się w sposób analogiczny jak ma to miejsce w przypadku typowych obiektów przemysłowych, czyli w oparciu o metodykę referencyjną opisaną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r.)

Więcej informacji o akredytacji Laboratorium Akustycznego Ecoplan w zakresie pomiarów i obliczeń hałasu od farm wiatrowych.