Pomiary hałasu impulsowego

Realizujemy pomiary hałasu impulsowego zgodnie z metodyką referencyjną określoną Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r.), załącznik nr 8.

Co to jest hałas impulsowy?

Hałas impulsowy jest krótkotrwały i najczęściej osiąga stosunkowo wysoki poziom w stosunku do poziomu tła akustycznego. Najlepszym przykładem takiego hałasu jest strzał z broni palnej, strzały w górnictwie (np. w kamieniołomach), albo stuk konstrukcji mostu podczas przejazdu ciężkiego pojazdu. Przykładów z pewnością jest dużo więcej. Niewątpliwie cechą charakterystyczną tego hałasu jest jego znacząca dokuczliwość, zwłaszcza w sytuacji kiedy występuje on niespodziewanie.

Metoda pomiarowa hałasu impulsowego.

Sposób prowadzenia badania poziomu hałasu impulsowego określony został w załączniku nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r.).

Interesujące zasoby Internetu

  1. Artykuł na temat oceny hałasu impulsowego występującego podczas formowania składów kolejowych, AGH Kraków
  2. Artykuł o hałasie impulsowym i stosowaniu ochronników słuchu na stanowiskach pracy, CIOP