Oferta

Zarys oferty

Oferta Ecoplanu obejmuje prace konsultingowe i projektowe z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego, akredytowane prace badawcze z zakresu akustyki środowiska, oraz projektowanie i wdrażanie systemów informacji przestrzennej.

Oferta Laboratorium Akustycznego Ecoplan i Pracowani Akustyki Środowiska

  • pomiary hałasu w środowisku od instalacji przemysłowych, dróg, kolei i lotnisk
  • koncepcje ochrony środowiska przed hałasem dla zakładów przemysłowych, kolei i dróg
  • projekty akustyczne urządzeń ochrony środowiska przed hałasem
  • programy ochrony środowiska przed hałasem
  • mapy akustyczne dla aglomeracji, linii kolejowych i dróg

Oferta pracowni konsultingowej


Geograficzne Systemy Informacyjne
  • analizy przestrzenne, geostatystyka w zakresie projektów ochrony środowiska
  • analiza zasobów systemów informacji przestrzennej miast pod kątem projektowania i wdrożenia systemów map akustycznych
  • opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej map akustycznych na bazie oprogramowania SoundPlan, LimA, MapInfo, ArcGIS
  • opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań ekofizjograficznych na bazie oprogramowania MapInfo, ArcGIS