Doświadczenie

 

Potencjał ECOPLANU to doświadczenie gromadzone od 1993 roku. W okresie 17 lat naszej działalności wykonaliśmy szereg opracowań i przeprowadziliśmy wiele badań z zakresu ochrony środowiska, planowania przestrzennego, oraz geograficznych systemów informacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z częścią zrealizowanych przez nas prac.

Ochrona środowiska:

Laboratorium akustyczne:

  • pomiary hałasu (lotnicze, drogowe, kolejowe, przemysłowe, w obiektach mieszkalnych i na stanowiskach pracy)
  • pomiary wibracji (w budynkach)
  • pomiary skuteczności ekranów akustycznych
  • pomiary mocy akustycznej maszyn i urządzeń
  • pomiary poziomu hałasu od mały statków

Planowanie przestrzenne:

Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS):

  • systemy map akustycznych
  • internetowe serwisy mapowe
  • projektowanie baz danych i wdrożenia GIS
  • mapowanie terenowe z wykorzystaniem GPS