Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ECOPLAN - zakup nowoczesnego sprzętu pomiarowego oraz oprogramowania.

Dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 laboratorium wzbogaciło się o nowe analizatory dźwięku produkcji duńskiej firmy Bruel&Kjaer 2250D, oraz dodatkowy osprzęt do pomiarów akustycznych.