Akredytacja

Akredytacja PCA EcoplanLaboratorium od początku swojego funkcjonowania posiadało wdrożony system zarządzania oparty o normę ISO 9001. W roku 2009 opracowaliśmy dokumentację systemową i wdrożyliśmy system zarządzania oparty o normę PN-EN ISO 17025.

W grudniu 2009 roku Laboratorium Akustyczne Ecoplan uzyskało akredytację PCA w zakresie wykonywania pomiarów poziomu hałasu w środowisku zgodnie z metodykami referencyjnymi Ministra Środowiska. W kolejnych latach zakres akredytacji był rozszerzany na kolejne metody badawcze. Laboratorium uzyskało także akredytację na wykonywane obliczeń poziomu hałasu zgodnie z metodami

  • NMPB-Roads-1996,  NMPB-Roads-2008, XPS 3l-l33, RMR /SRM II (dla hałasu drogowego i kolejowego)
  • INM / ECAC.CEAC Doc 29 / Circular 205 – AN/1/25 (dla hałasu lotniczego)
  • PN ISO 9613-2 Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia (dla hałasu pochodzącego od źródeł stacjonarnych, np. przemysłowych)

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1135, potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czyli gwarantuje zachowanie bezstronności, niezależności i jakości oraz posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań.

Aktualny zakres akredytacji obejmuje realizację badań hałasu w środowisku w oparciu o metodyki referencyjne Ministra Środowiska, włącznie z realizacją badań w oparciu o metodyki obliczeniowe. Zakres akredytacji obejmuje także techniczną metodę wyznaczania mocy akustycznej źródeł hałasu.