Ekspertyza akustyczna dla centrum logistycznego

Na zlecenie wrocławskiej firmy architektonicznej opracowaliśmy ekspertyzę (prognozę) oddziaływania akustycznego planowanego centrum logistycznego w rejonie Łodzi.

 

Ekspertyza obejmowała modelowanie hałasu przemysłowego pochodzącego od stacjonarnych źródeł hałasu, oraz hałasu komunikacyjnego od pojazdów ciężarowych dojeżdżających do centrum.

Ekspertyza opracowana została z wykorzystaniem metod obliczeniowych na jakie laboratorium posiada akredytację, tj. NMPB 2008 (w przypadku hałasu komunikacyjnego), oraz PN ISO 9613-2 Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia.

Model obliczeniowy SoundPlan do ekspertyzy akustycznej hałasu

Model obliczeniowy rozkładu poziomu hałasu w otoczeniu centrum logistycznego.