Pomiary hałasu od zespołu turbin wiarowych "Taczalin" w województwie dolnośląskim.

Pomiary poziomu hałasu powodowanego pracą farmy wiatrowej przeprowadzone zostały w listopadzie 2013 roku w 10 lokalizacjach na terenach chronionych przed hałasem, znajdujących się w otoczeniu zespołu turbin.

 

Pomiary hałasu farmy wiatrowej.

Widok na jeden z punktów pomiarowych poziomu hałasu od farmy wiatrowej.