Pomary hałasu drogowego w ramach Generlnaego Pomiaru Hałasu przy drogach krajowych województwa kujawsko - pomorskiego

W roku 2005 zrealizowaliśmy okresowe badania hałasu drogowego na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Pomiary realizowano łącznie w 24 punkach pomiarowych wraz szczegółowymi analizami ruchu pojazdów i innych parametrów mających wpływ na wyniki badań.