Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na terenie gminy Wieśnica

Prognoza oddziaływania na środowisko. Wieśnica

Na zlecenie wrocławskiego biura projektowego opracowaliśmy prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na terenie gminy Wieśnica.

Register to read more...

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w Brzeziu, gmina Dobrzeń Wielki

Przedmiotem prognozy opracowanej w 2011 roku była analiza i oszacowanie skutków ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w miejscowości Brzezie, w gminie Dobrzeń Wielki.

Prognoza oddziaływania na środowisko Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dobrzeń Wielki - 2

Prognoza oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem prognozy była analiza i oszacowanie skutków na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki - 2. Projekt planu obejmuje cztery odrębne obszary: największy teren położony między ul. Namysłowską, Dworcową, linia kolejową, ul. Topolową; teren w rejonie ulic: Mickiewicza, Sienkiewicza, Wrocławskiej; mały teren po zachodniej stronie ul. Sienkiewicza; mały teren po południowej stronie ul. Opolskiej.

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krapkowicach obejmującego teren w rejonie zakładu przemysłu papierniczego

Prognoza oddziaływania na środowisko.

Opracowana prognoza oddziaływania na środowisko odnosi się do skutków zmian ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Krapkowicach, w rejonie zakładu przemysłu papierniczego, ograniczonego od północy ul. Opolską, od południa ul. Limanowskiego i ul. Osiedle Fabryczne od wschodu.

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2020"

Prognoza oddziaływania na środowisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko przygotowana została do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Głównym celem Prognozy jest ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w zapisach projektu Strategii.