Pozwolenie zintegrowane dla zakładu produkcyjnego ArcelorMittal

Pozwolenie zintegrowane koksowni

Na początku 2014 roku przeprowadziliśmy pomiary hałasu, pomiary właściwości akustycznych źródeł hałasu na terenie zakładów koksowniczych ArcelorMittal w Zdzieszowicach (woj. opolskie) oraz opracowaliśmy dokumentację do zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji hałasu do środowiska.

Register to read more...

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego dla zakładu branży metalurgicznej.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego.

Opracowaliśmy dokumentację do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego dla zakładu branży metalurgicznej. Zakład wykorzystuje w prowadzonej działalności procesy technologiczne, które kwalifikują fabrykę do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia środowiskowego.

Register to read more...

Pozwolenie zintegrowane -Metsa Tissue - Wydział Energetyczny

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji IPPC

Na zlecenie Metsa -Tissue w Warszawie opracowaliśmy część akustyczną do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC funkcjonującej na terenie zakładu produkcyjnego w Krapkowicach.

Register to read more...

Pozwolenie zintegrowane - Przedsiębiorstwo MAX Sp. z o.o.

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji IPPC

Na zlecenie Przedsiębiorstwa MAX Sp. z o.o. w Nysie opracowaliśmy część akustyczną do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC.

Register to read more...

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji produkcji koksu w Koksowni Zdzieszowice

Pozwolenia zintegrowane, opolskie.

Przetarg na opracowanie części akustycznej do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu zintegrowanym wygraliśmy na przełomie 2013 i 2014 roku. W ramach umowy powierzono nam nie tylko wykonanie części tekstowej opracowania, ale także przeprowadzenie pomiarów hałasu w środowisku metodami referencyjnymi, przeprowadzenie pomiarów mocy akustycznej źródeł hałasu, oraz opracowanie dokumentacji pomiarowej oraz do wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu zintegrowanym.

Register to read more...