Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na rozpoczęciu przetwarzania odpadów

Oczyszczalnia ścieków

W czwartym kwartale 2018 roku opracowaliśmy dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów pochodzących z ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Uzyskanie decyzji środowiskowej było warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na przetwarzanie odpadów w ciągu technologicznym oczyszczalni ścieków.

Register to read more...

Mała elektrownia wodna - Tryńcza

Karty informacyjne przedsięwzięć - Mała elektrownia wodna Tryncza

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej MEW opracowana została w 2011 roku na zlecenie prywatnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność inwestycyjną w obszarze instalacji do produkcji odnawialnych źródeł energii

Register to read more...

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 w miejscowości Niemcza w km 75+650

KIP dla drogi krajowej.

Karta w zakresie oddziaływania akustycznego drogi opracowana została na zlecenie jednego z wrocławskich biur konsultingowych, dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu.

Karta informacyjna przedsięwzięcia - farma wiatrowa w północnej częsci woj. opolsiego

Karta informacyjna przedsięwzięcia - turbiny wiatrowe

Karta informacyjna przedsięwzięcia opracowana została dla inwestycji polegającej na budowie zespołu turbin wiatrowych w północnej części województwa opolskiego.

Register to read more...

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji torowiska w ciągu ulicy Pułaskiego we Wrocławiu

Na zlecenie wrocławskiej firmy konsultingowej, opracowaliśmy część akustyczną do karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na modernizacji torowiska w ciągu ul.Pułaskiego we Wrocławiu.

Register to read more...