Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice

Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice opracowana została na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Zakres analizy porealizacyjnej obejmował przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego w środowisku, opracowanie modeli obliczeniowych w oprogramowaniu SoundPlan, oraz realizację części tekstowej i graficznej analizy porealizacyjnej. Badania poziomu hałasu prowadzono w okresach dobowych w sześciu lokalizacjach w ciągu kilkukilometrowego odcinka drogi Grodków - Pakosławice.

Hałas drogowy - mapa akustyczna Grodków - Pakosławice

Jedna z sekcji mapy rozkładu poziomu hałasu w środowisku w otoczeniu drogi wojewódzkiej na odcinku Grodków - Pakosławice.

Pomiary poziomu hałasu. Hałas drogowy.

Przykładowa karta pomiarowa poziomu hałasu komunikacyjnego dla okresu dobowego opracowania w oparciu o dane zarejestrowane w otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 401

Dowiedz się więcej na temat naszej oferty z zakresu usług ochrony środowiska dla projektantów, wykonawców i zarządzających infrastrukturą drogową.