Raporty oddziaływania na środowisko

Opracowanie raportów oddziaływania na środowisko było przedmiotem naszej działalności od początku funkcjonowania firmy - od roku 1993. Nasze doświadczenie w zakresie OOŚ obejmuje zarówno inwestycje komunikacyjne jak i przemysłowe.

W Ecoplanie przywiązujemy dużą wagę do jakości naszych opracowań, dlatego też staramy się jak najlepiej wykorzystywać wiedzę naszych ekspertów branżowych, w połączeniu z międzynarodowymi standardami opracowania raportów oddziaływania i przepisami krajowymi. Jesteśmy aktywni na forum International Association for Impact Assessment, oraz Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych.

Nieodłącznym elementem procesu oceny oddziaływania na środowisko są dla nas konsultacje społeczne, dzięki którym lepiej poinformowane społeczeństwo rozumie korzyści z planowanych decyzji inwestycyjnych.

Wybrane realizacje z zakresu raportów oddziaływania na środowisko opisane zostały w dziale "Doświadczenie". Uczestniczyliśmy w ocenach oddziaływania na środowisko dla inwestycji prowadzonych na terenie całego kraju (woj. dolnośląskie - Wrocław, opolskie - Opole, śląskie - Katowice, lubuskie, zachodniopomorskie, małopolskie, wielkopolskie, podlaskie, mazowieckie).