Monitoring chiropterologiczny - Chróścina

Monitoring chiropterologiczny

Monitoring chiropterologiczny przeprowadzony został w 2013 roku dla potrzeb rozpoznania lokalizacji pod planowaną farmę wiatrową w woj. opolskim.

Register to read more...

Monitoring chiropterologiczny - Domaszowice

Monitoring chiropterologiczny

Monitoring chiropterologiczny przeprowadzony został w 2013 roku dla potrzeb rozpoznania lokalizacji pod planowaną farmę wiatrową w woj. opolskim.

Register to read more...

Monitoring chiropterologiczny - Kamiennik

Monitoring chiropterologiczny

Monitoring chiropterologiczny przeprowadzony został w 2013 roku dla potrzeb rozpoznania lokalizacji pod planowaną farmę wiatrową w woj. opolskim.

Monitoring chiropterologiczny - Domaszkowice

Monitoring chiropterologiczny

Monitoring chiropterologiczny przeprowadzony został w 2013 roku dla potrzeb rozpoznania lokalizacji pod planowaną farmę wiatrową w woj. opolskim.

Register to read more...

Monitoring chiropterologiczny - Kluczbork

Monitoring chiropterologiczny

Monitoring chiropterologiczny przeprowadzony został w 2013 roku dla potrzeb rozpoznania lokalizacji pod planowaną farmę wiatrową w woj. opolskim.

Lokalizacja: woj. opolskie, m. Kluczbork