Analiza akustyczna dla farm wiatrowych w województwie wielkopolskim

Farmy wiatrowe są przedsięwzięciami kwalifikowanymi do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w oparciu o § 3 pkt. 1 ustęp 6) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na zlecenie przedsiębiorstwa z województwa dolnośląskiego (Wrocławia) opracowujemy analizy akustyczne dla potrzeb lokalizacji dwóch farm wiatrowych na terenie województwa wielkopolskiego. Opracowanie analiz pozwoli zoptymalizować lokalizację turbin wiatrowych, zanim opracowane zostaną dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowych dla planowanych przedsięwzięć.