Analiza porealizacyjna i monitoring przyrodniczy dla obwodnicy Bolesławca

Podpisaliśmy umowę na opracowanie analizy porealizacyjnej dla obwodnicy Bolesławca w woj. dolnośląskim. Analiza obejmować będzie zagadnienia związane z oddziaływaniem akustycznym oraz wpływem drogi na wody powierzchniowe. W ramach umowy zostanie także przeprowadzony monitoring przyrodniczy w zakresie udatności przeprowadzonych nasadzeń.