Decyzja środowiskowa dla toru motocrossowego

Tory motocrossowe i pitbike są przedsięwzięciami kwalifikowanymi do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w oparciu o § 3 pkt. 1 ustęp 57) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na zlecenie przedsiębiorstwa z wielkopolski opracowaliśmy dokumentację środowiskową dla przedsięwzięcia, które polegać będzie na budowie zespołu torów motocrossowych i pitbike.