Analiza akustyczna dla elektrowni fotowoltaicznych w powiecie opolskim

Elektrownie fotowoltaiczne nie stanowią istotnego źródła hałasu, a ich praca nie powoduje najczęściej  uciążliwości dla pobliskiej (nawet bardzo bliskiej) zabudowy. W niektórych przypadkach emisja hałasu może wynikać z pracy urządzeń wentylacyjnych stacji transformatorowych, w szczególności jeżeli są to stacje obsługujące większe elektrownie. Przy większych elektrowniach emisja hałasu może także występować z falowników. Okresowo emisja hałasu wiąże się z czyszczeniem powierzchni paneli fotowoltaicznych. Czynność ta wykonywana jest przez specjalistyczne pojazdy wyposażone w zestawy szczotek myjących. Nie jest to czynność występująca często. Zdecydowanie największa uciążliwość akustyczna występuje na etapie budowy - montażu. Wiąże się z wykorzystaniem palownic zabijających do gruntu profile stanowiące konstrukcję podtrzymującą panele fotowoltaiczne.

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ECOPLAN opracuje dwie analizy akustyczne dla elektrowni fotowoltaicznych, jakie powstaną na terenie powiatru opolskiego, po północno - zachodniej stronie Opola.