Analiza akustyczna dla centrum handlowego w Piotrkowie Trybunalskim

Centra handlowe najczęściej nie stanowią istotnego źródła uciążliwości akustycznej. Lokalizowane w miastach, najczęściej w miejscach narażonych na duży hałas komunikacyjny, oddziałują w sposób niezauważalny. Powodowany przez nie hałas jest często maskowany przez inne istotniejsze źródła o charakterze komunikacyjnym. Nie oznacza to jednak, że nie mogą one naruszać dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, z tego też względu warto przed zrealizowaniem inwestycji upewnić się, czy potencjalna emisja hałasu nie będzie nadmiernie uciążliwa dla sąsiedztwa, a jeżeli tak, to podjąć adekwatne środki mają celu zapobieżenie takiej sytuacji.