Analiza akustyczna dla systemu Park & Ride w Wadowicach

Analiza akustyczna opracowana zostanie dla parkingu powstającego na terenie Wadowic (woj. małopolskie) w ramach infrastruktury parkingowej Park&Ride. Z parkingu korzystać będą autokary, busy oraz samochody osobowe, co wiązać się będzie z emisja hałasu do otoczenia. Ze względu na lokalizację obiektu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, konieczne jest opracowanie prognozy emisji hałasu oraz wskazanie zakresu działań niezbędnych do ochrony zabudowy przed nadmiernym oddziaływaniem.