Dokumentacja akustyczna do uzyskania decyzji środowiskowej dla elektrowni fotowoltaicznych

Na terenie powiatu górowskiego w woj. dolnośląskim powstaną kolejne 4 elektrownie fotowoltaiczne, do których opracowujemy obecnie analizy oddziaływania akustycznego. Celem analiz jest zbadanie, czy pracujące urządzenia technologiczne nie będą naruszać standardów akustycznych na terenach dla których określone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Więcej informacji odnośnie usług w zakresie przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowych dla inwestycji fotowoltaicznych w zakładce "Oferta".