Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy aglomeracji wrocławskiej.

Na przełomie września i października rozpoczęliśmy prace związane z przeprowadzeniem badań poziomu dźwięku przy 12 kilometrowym fragmencie obwodnicy aglomeracji wrocławskiej. Badania wykorzystane zostaną przy opracowaniu analizy porealizacyjnej drogi.

Więcej informacji na temat zrealizowanych przez Ecoplan analiz porealizacyjnych dla przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakładce "Doświadczenie / Analizy porealizacyjne"

Zachodnia obwodnica aglomeracji wrocławskiej.

Początek odcinka zachodniej obwodnicy aglomeracji wrocławskiej objęty analizą porealizacyjną.

Zachodnia obwodnica aglomeracji wrocławskiej.

Zachodnia obwodnica aglomeracji wrocławskiej objęta analizą porealizacyjną.

Zachodnia obwodnica aglomeracji wrocławskiej. Stanowisko pomiarowe poziomu hałasu komunikacyjnego.

Jedno ze stanowisk pomiarowych poziomu hałasu komunikacyjnego przy oddanym do użytkowania odcinku zachodniej obwodnicy aglomeracji wrocławskiej.