GPH 2020

Zakończyliśmy prace przy realizacji badań hałasu drogowego w ramach Generalnego Pomiaru Hałasu 2020 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dobowe badania poziomu dźwięku przeprowadzone zostały łącznie w 23 punktach pomiarowych na terenie województw opolskiego i łódzkiego. W trakcie badań poziomu hałasu prowadzono jednocześnie rejestrację warunków meteorologicznych, rejestrację video potoku ruchu oraz zapis audio. Wyniki badań stanowić będą podstawę do walidacji modeli obliczeniowych, które posłużą do opracowania map akustycznych dróg krajowych w przyszłym roku.

Dokumentacja fotograficzna wybranych punktów pomiarowych.

Pomiar hałasu drogowego

Rys. 1   Stanowisko pomiarowe poziomu hałasu przy drodze krajowej nr 92 (Patoki)

Rys. 2  Stanowisko pomiarowe poziomu hałasu przy drodze krajowej nr 71 (Kolonia Brużyca)

Rys. 3  Stanowisko pomiarowe poziomu hałasu przy drodze ekspresowej S8 (Polichno Małe)

Rys. 4  Stanowisko pomiarowe poziomu hałasu przy drodze krajowej nr 12 (Kozenin)