Pomiar hałasu impulsowego od strzelnicy garnizonowej w Opolu - Winowie

W połowie miesiąca realizowaliśmy badania poziomu hałasu impulsowego pochodzącego od strzelnicy garnizonowej w Opolu - Winowie. Pomiary zrealizowane zostały zgodnie z metodyką referencyjną zawartą w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody [Dz. U. poz. 1542 z 2014 r.]