Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej dla instalacji produkcji mas bitumicznych w pow. kluczborskim

Realizujemy dokumentację dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji wytwórni mas bitumicznych na terenie pow. kluczborskiego w województwie opolskim.