Analiza akustyczna inwestycji drogowej dla potrzeb oceny oddziaływania na środowisko – od pomiarów hałasu po analize wielokryterialną

W ramach wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych prowadzone są otwarte wykłady online związane z ocenami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Jeszcze w maju będziemy mieć przyjemność poprowadzenia wykładu dotyczącego opracowania analiz akustycznych dla inwestycji liniowych - od pomiarów hałasu po analizę wielokryterialną.