Pomiary hałasu drogowego w ramach GPH 2020, woj. opolskie i łódzkie

Z końcem kwietnia i w okresie maja, w ramach Generalnego Pomiar Hałasu 2020, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizowaliśmy badania poziomu hałasu komunikacyjnego przy drogach krajowych województwa opolskiego i łódzkiego.

Bociany

Rejestracja ruchu drogowego w miejscowości Bociany (Kutno, woj. łódzkie), DK 60

Miłosna, łódzkie

Rejestracja ruchu drogowego w miejscowości Miłosna (Krośniewice, woj. łódzkie), DK 91

Orenice, łódzkie

Rejestracja ruchu drogowego w miejscowości Piątek (Orenice, woj. łódzkie), A-2

Odrowąż, opolskie

Rejestracja ruchu drogowego w miejscowości Odrowąż (Krapkowice, woj. opolskie), A-4