Analiza akustyczna dla lądowiska helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach

W większości przypadków ilość operacji lotniczych wykonywanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nie jest na tyle wysoka, aby można było obawiać się naruszenia standardów akustycznych. Nie mniej jednak w przypadku terenów o niskich dopuszczalnych poziomach hałasu, bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, albo innych obiektów dla których określone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zasadnym jest upewnienie się czy przelatujące helikoptery nie będą powodować nadmiernego hałasu. W kwietniu będziemy pracować między innymi nad ekspertyzą w zakresie oddziaływania akustycznego nowo projektowanego lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach. Analiza akustyczna dla lądowiska helikopterów opiera się o metody obliczeniowe (metoda referencyjna INM).