Analiza akustyczna dla projektowanej drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko - Nowy Sącz

Na przełomie lutego i marca realizujemy analizę akustyczną dla potrzeb raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej nr 75 pomiędzy Brzeskiem a Nowym-Sączem. Analiza prowadzona jest dla 5 wariantów drogi (proponowanych) oraz dla wariantu zakładającego pozostawienie ruchu w obecnym korytarzu. Analiza poprzedzona była badaniami zagrożenia hałasem w stanie istniejącym które przeprowadzone zostały w ubiegłym roku.