Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej dla instalacji fotowoltaicznej pod Poznaniem

Na przełomie stycznia i lutego pracujemy nad dokumentacją do uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej pod Poznaniem.