Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 1 na odcinku Siedlec Duży - Koziegłowy

W pierwszym kwartale 2019 roku opracujemy kartę informacyjną przedsięwzięcia dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej nr 1. Przedsięwzięcia obejmuje odcinek drogi od miejscowości Siedlec Duży do m. Koziegłowy w województwie śląskim, a głównym celem przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.