Badania poziomu hałasu oraz opracowanie mapy akustycznej dla Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

W lipcu planujemy rozpocząć badania poziomu hałasu od operacji lotniczych realizowanych przez samoloty TS-11 "Iskra", M-364 "Master" oraz helikoptery w otoczeniu lotniska Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Przeprowadzone badania będą podstawą opracowania mapy akustycznej.