Analiza porealizacyjna dla obwodnicy miasta Radomska

Już w marcu planujemy rozpoczęcie pomiarów hałasu drogowego na terenie miasta Radomska. Badania hałasu prowadzone będą dla potrzeb opracowania analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy miasta. Celem analizy porealizacyjnej jest określenie rzeczywistego oddziaływania akustycznego obwodnicy, zweryfikowanie skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem oraz porównanie ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z rzeczywistym oddziaływaniem drogi.