Akredytacja Laboratorium Akustycznego Ecoplan na pomiary hałasu impulsowego w środowisku

Dziewiętnastego listopada Laboratorium Akustyczne Ecoplan otrzymało nowy zakres akredytacji PCA obejmujący między innymi pomiary hałasu impulsowego w środowisku. Pomiary hałasu impulsowego prowadzone są zgodnie z metodyką referencyjną zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody [ISAP]. Więcej informacji o pomiarach w zakładce "Laboratorium - Pomiary hałasu"