Analiza porealizacyjna dla zakładu produkcji rolniczej

We wrześniu przeprowadziliśmy pomiary hałasu, oraz opracowaliśmy analizę porealizacyjną dla rozbudowanego zakładu produkcji rolniczej w województwie opolskim. Celem analizy porealizacyjnej było w szczególności sprawdzenie w jakim stopniu zrealizowane przedsięwzięcie spełnia wymagania ochrony środowiska przed hałasem sformułowane w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i czy nie narusza standardów jakości środowiska w zakresie imisji hałasu na terenach z nią sąsiadujących. Więcej informacji o zrealizowanych przez nas analizach porealizacyjnych znajduje się w zakładce "Doświadczenie"