Pomiary hałasu i wibracji z etapu realizacji zbiornika przeciwpowodziowego.

Jeszcze w tym miesiącu rozpoczęte zostaną pomiary hałasu i wibracji stanowiące element monitoringu wpływu na środowisko prac budowlanych prowadzonych w związku z realizacją zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu, woj. śląskie.

Wymóg prowadzenia monitoringu określony został w planie zarządzania środowiskiem stanowiącym realizację wymogu Banku Światowego zapewniającego finansowanie tej inwestycji.