Badania akustyczne wojskowych samolotów treningowych "Orlik" i "Bryza" - hałas od operacji lotniczych

Na przełomie maja i czerwca realizowaliśmy badania/pomiary hałasu lotniczego powstającego w czasie wykonywania operacji lotniczych przez wojskowe samoloty treningowe "Orlik", "Bryza" oraz "Iskra". Badania miały na celu pozyskanie informacji o imisji hałasu od operacji lotniczych wykonywanych przez te rodzaje statków powietrznych. Wyniki badań wykorzystane zostaną między innymi do kalibracji modelu obliczeniowego hałasu lotniczego w otoczeniu lotnisk jednostek wojskowych.