Analiza porealizacyjna w zakresie pomiarów hałasu dla węzła drogowego w ciagu obwodnicy miasta Opola

W najbliższym czasie rozpoczniemy prace terenowe, w tym pomiary hałasu w otoczeniu nowego węzła drogowego w ciągu obwodnicy północnej miasta Opola. Celem pomiarów jest zgromadzenie danych na temat oddziaływania akustycznego nowego węzła drogowego, oraz weryfikacja skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem, w tym ekranów akustycznych. W ramach umowy z zarządzającym drogą opracowana zostanie analiza porealizacyjna dla funkcjonującego już obecnie węzła drogowego.