Ekspertyza akustyczna dla obiektu hotelowo - usługowego

W lutym realizujemy pomiary hałasu, a na ich podstawie ekspertyzę akustyczną dla obiektu hotelowo - usługowego na terenie województwa opolskiego. Celem opracowania ekspertyzy jest udzielenie odpowiedzi czy i na ile prowadzona działalność hotelowo - usługowa narusza standardy akustyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.