Pomiary hałasu z etapu realizacji inwestycji - budowa zbiornika Racibórz

Na przełomie stycznia i lutego 2015 rozpoczynamy pomiary hałasu na etapie realizacji zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu, woj. śląskie. Pomiary hałasu prowadzone są w ramach programu monitoringu hałasu i wibracji pochodzących od prowadzonych ciężkich prac ziemnych w czasie budowy zbiornika retencyjnego.