Pomiary hałasu i mocy akustycznych na terenie Zakładów Przemysłu Tłuszczowego

W styczniu rozpoczęliśmy prace pomiarowe i projektowe na terenie zakładów przemysłu tłuszczowego (woj. lubelskie), których celem jest opracowanie ekspertyzy akustycznej i programu ograniczania emisji hałasu do środowiska (wyciszenie zakładu). Pomiary hałasu mają na celu pozyskanie danych do kalibracji modeli obliczeniowych propagacji dźwięku, oraz scharakteryzowanie emisji hałasu przez poszczególne źródła technologiczne.