Analiza porealizacyjna obwodnicy miasta Poznania

W mijającym roku opracowaliśmy na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu analizę porealizacyjną pierwszego oddanego do użytkowania odcinka obwodnicy miasta Poznania (Złotkowo - Rokietnica). W ramach opracowania analizowano oddziaływanie drogi na klimat akustyczny, stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, oraz wpływ na jakość wód powierzchniowych.

Więcej informacji dotyczących zrealizowanego opracowania zajdą Państwo w artykule "Analiza porealizacyjna obwodnicy miasta Poznania" znajdującym się w zakładce "Doświadczenie".