Ekspertyza akustyczna dla rozbudowy centrum logistycznego.

We wrześniu i październiku realizujemy projekt akustyczny obejmujący całodobowe pomiary hałasu oraz modelowanie dla planowanej rozbudowy centrum przeładunkowego (centrum logistycznego) pod Łodzią.

W związku z planami inwestycyjnymi inwestor jest zainteresowany rozpoznaniem w zakresie bieżącego oddziaływania akustycznego swoich obiektów, ograniczeń wynikających z prawa lokalnego, aktualnego i planowanego zagospodarowania terenów, potencjalnego oddziaływania akustycznego po przeprowadzeniu rozbudowy centrum logistycznego.